Guntorps Gräv från Falkenberg är ett entreprenadföretag som utför allt inom entreprenad.

Kontakta oss

Tjänster

Några av Guntorps Gräv tjänster:

 • Kabelgrävning
 • Skogsdikning
 • Markberedning
 • Linjearbete
 • Stolpresning
 • Buskröjning
 • Avloppsanläggning
 • Husgrunder
 • Anläggning av parkering
 • Dränering
 • Bergsspräckning och knackning

Lantbruk

 • Runbalspressning
 • Strängläggning
 • Grässlåtter